Vernieuwde aanpak varkensstallen heeft positief effect op mens en dier

HyCare varkensstallen

In de veehouderij is de aandacht voor de gezondheid van mens en dier een steeds belangrijker onderwerp. Voor het tegengaan van de drie belangrijkste gevaren voor deze gezondheid, te weten antibioticaresistentie, de uitstoot van schadelijke stoffen en infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen is met behulp van POP3-subsidie het HyCare-concept ontwikkeld dat een oplossing biedt op alle fronten.

“Een verbeterde diergezondheid verhoogt niet alleen het welzijn,
maar staat ook een gezond rendement niet in de weg”