Samenwerken aan de landbouwtransitie

Brabant Bewust

De verhoging van mineralenefficiëntie, ofwel meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen, dat is het doel van het POP3-project ‘Brabant Bewust’. Waar het uiteindelijk om draait is het terugbrengen van ongewenste milieu-effecten. Het project is een samenwerking van  ZLTO, Delphy, DLV Advies en CLM. Melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en loonwerkers in Brabant nemen er gratis aan deel.

Brabant Bewust - Projectfoto

“Kennisoverdracht is succesvoller wanneer er een dialoog is die aanzet tot actie”